HandleidingenDatawarehouse DatawarehouseHoe gebruik ik filters in een DWH-rapport?

Hoe gebruik ik filters in een DWH-rapport?

Heb je nog geen rapport geopend? Klik hier. Heb je nog geen data ingeladen en weet je niet hoe dat moet? Klik hier.

Sommige DWH-rapporten hebben één of meerdere filters waarmee een selectie gemaakt kan worden in de gegevens die getoond worden. Denk hierbij - bijvoorbeeld - aan een specifieke nationaliteitsgroep of een specifiek cohort

  • Ga in de linkerkant naar de filters, in het DWH-rapport te vinden bij de Invoerbesturingselementen (zie rood omcirkelde icoon op de afbeelding hierboven).
  • Hier staan alle beschikbare filters voor het betreffende rapport. Zie de afbeelding hieronder. Wanneer een filter wordt aangepast, wijzigen de gegevens in het geopende DWH-rapport automatisch en gelijk.